เรื่อง : ห้องสมุดข่าว ประจำวันที่ 9 มกราคม 2564 ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง


เรื่อง : ห้องสมุดข่าว ประจำวันที่ 9 มกราคม 2564
หมวดหมู่ : จดหมายข่าว/วารสาร/หนังสือพิมพ์
ผู้แต่ง : บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง
จำนวนหน้า : 1
ผู้เข้าอ่าน : 30 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :????????ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง จังหวัดพะเยา ขอเชิญร่วมกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์เนื่องวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ????????????ดังนี้

1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ วันเด็กแห่งชาติ ตอบคำถามทำผ่าน 75% รับเกียรติบัตรทาง E-Mail

????????

https://forms.gle/FXrd2oc9vUiPa9Md6

2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ อยู่บ้านก็สร้างสรรค์ได้ " DIY กังหันลม " ของเล่นง่ายๆ ทำได้ด้วยตนเอง

????????

https://youtu.be/NuQIHFOwKaw