เรื่อง : แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง


เรื่อง : แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)
หมวดหมู่ : ความรู้ทั่วไป
ผู้แต่ง : กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนหน้า : 30
ผู้เข้าอ่าน : 11 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)

กระทรวงศึกษาธิการ                                         

หมวดหมู่ : ความรู้ทั่วไป
เหมาะสำหรับ : ทั่วไป
จำนวนหน้า : 30 หน้า

ขออนุญาตเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านั้น