เรื่อง : การใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า ในการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น (เกษตรกรรม) ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง


เรื่อง : การใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า ในการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น (เกษตรกรรม)
หมวดหมู่ : การเกษตร
ผู้แต่ง : กรมส่งเสริมการเกษตร
จำนวนหน้า : 28
ผู้เข้าอ่าน : 12 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

การใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า ในการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น

ชื่อผู้แต่ง : กรมส่งเสริมการเกษตร

หมวดหมู่ : เกษตรกรรม
เหมาะสำหรับ : นักศึกษา กศน., ประชาชนทั่วไป
จำนวนหน้า : 28 หน้า

ขออนุญาตเผยแพร่หนังสือ สื่อความรู้นี้ เพื่อให้บริการทางการศึกษากับผูู้ที่สนใจ นำความรู้ไปใช้ โดยไม่แสวงผลประโยชน์เท่านั้นคำค้นหา (Tag)
เกษตร