เรื่อง : ปราชญ์ชาวบ้าน ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง


เรื่อง : ปราชญ์ชาวบ้าน
หมวดหมู่ : ภูมิปัญญา/วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์
ผู้แต่ง : นางวารี เวียงคำ
จำนวนหน้า : 10
ผู้เข้าอ่าน : 43 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

ประวัติการทำงานข้อมูลส่วนตัว ของปราญ์ชาวบ้าน ด้านสิ่งแวดล้อม(การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ) ตำบลอย อำเภอปง จังหวัดพะเยาคำค้นหา (Tag)
เกษตร ทั่วไป