กิจกรรม : แบบทดสอบออนไลน์ " วันเด็กแห่งชาติ "

แบบทดสอบออนไลน์ " วันเด็กแห่งชาติ "      18 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

????????ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง จังหวัดพะเยา ขอเชิญร่วมกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์เนื่องวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ????????????ดังนี้

1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ วันเด็กแห่งชาติ ตอบคำถามทำผ่าน 75% รับเกียรติบัตรทาง E-Mail

????????

https://forms.gle/FXrd2oc9vUiPa9Md6

2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ อยู่บ้านก็สร้างสรรค์ได้ " DIY กังหันลม " ของเล่นง่ายๆ ทำได้ด้วยตนเอง

????????

https://youtu.be/NuQIHFOwKaw

*** ร่วมกิจกรรรมได้ตั้งแต่วันที่ 9-31 มกราคม 2564 ***


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง