เรื่อง : เรียนรู้วิธีการสังเกตเด็กออทิสติก อย่างง่ายๆ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง


เรื่อง : เรียนรู้วิธีการสังเกตเด็กออทิสติก อย่างง่ายๆ
หมวดหมู่ : สื่อเสียงสำหรับผู้พิการ (ผู้ใหญ่)
ผู้เข้าชม : คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : เรียนรู้วิธีการสังเกตเด็กออทิสติก อย่างง่ายๆ


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

|| ขอขอบคุณ : www.youtube.com