เรื่อง : ภาษามือประกอบเพลงสรรเสริญพระบารมี ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง


เรื่อง : ภาษามือประกอบเพลงสรรเสริญพระบารมี
หมวดหมู่ : สื่อเสียงสำหรับผู้พิการ (ผู้ใหญ่)
ผู้เข้าชม : 3 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : ภาษามือประกอบเพลงสรรเสริญพระบารมี


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

|| ขอขอบคุณ : www.youtube.com