ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง
หมวดหมู่ : ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
เรื่อง : ที่มาคำว่า Christmas...
โพตส์เมื่อ : 2023-03-29 18:49:07
( เข้าชม 64 ครั้ง)

ภาษาศาสตร์
เรื่อง : Vegetables...
โพตส์เมื่อ : 2023-03-26 15:02:04
( เข้าชม 162 ครั้ง)

ภาษาศาสตร์
เรื่อง : Maybe & May be ไม่เหมือนกัน...
โพตส์เมื่อ : 2023-03-24 22:35:46
( เข้าชม 279 ครั้ง)

ภาษาศาสตร์
เรื่อง : 20 สำนวนและวลีน่ารู้...
โพตส์เมื่อ : 2023-03-26 23:08:13
( เข้าชม 253 ครั้ง)

ภาษาศาสตร์
เรื่อง : 12 tense ใช้ต่างกันยังไง...
โพตส์เมื่อ : 2023-03-27 22:44:54
( เข้าชม 339 ครั้ง)

ภาษาศาสตร์
เรื่อง : ไวยากรณ์ภาษาจีน...
โพตส์เมื่อ : 2023-03-26 21:18:04
( เข้าชม 368 ครั้ง)

ภาษาศาสตร์
เรื่อง : มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1...
โพตส์เมื่อ : 2023-03-29 18:20:42
( เข้าชม 835 ครั้ง)