เรื่อง : อาหาร เสริมภูมิคุ้มกัน ต้าน COVID-19 สำหรับผู้สูงอายุ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง


เรื่อง : อาหาร เสริมภูมิคุ้มกัน ต้าน COVID-19 สำหรับผู้สูงอายุ
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหาร
ผู้แต่ง : สำนักโภชนาการ กรมอนามัย
จำนวนหน้า : 36
ผู้เข้าอ่าน : 211 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคระบาดใหญ่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่แต่แพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วและประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบขณะนี้ รัฐบาลได้ใช้มาตรการป้องกัน สกัด ชะลอ และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน นอกจากนี้ การใส่หน้ากาก กินอาหารสุกใหม่ ใช้ภาชนะส่วนตัว และการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจล/แอลกอฮอล์ 70% เป็นมาตรการระดับบุคคล ที่ช่วยปกป้องร่างกายให้ห่างไกลจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้สูงอายุมักเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย ภูมิคุ้มกัน (immune) มีส่วนสำคัญในการต่อสู้ต้านทานกับโรคภัยไข้เจ็บ ถ้ามีภูมิคุ้มกันที่ดีก็สามารถขจัดเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายและควบคุมโรคที่กำลังก่อตัวไม่ให้ลุกลามจนเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาได้ การดูแลตัวเองให้ไม่เครียด นอนหลับพักพ่อนให้เพียงพอ รวมถึงการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ ในสัดส่วนปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอก็จะเป็นเกราะป้องกันให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง จะช่วยให้เรารอดจากภัยสุขภาพต่างๆ ได้ดีขึ้น อาหารที่มีประโยชน์มีส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราได้

นักโภชนาการเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำหนังสือ “อาหารเสริมภูมิคุ้มกันต้าน COVID-19 สำหรับผู้สูงอายุ” เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาสารอาหารและตัวอย่างเมนูอาหารที่มีสารอาหารที่สำคัญจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน และแนวทางปฏิบัติตัวที่จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย คณะผู้จัดทำหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ช่วยสร้างความรอบรู้ให้กับประชาชน ให้รู้จักเลือก และบริโภคอาหารครบ 5 หมู่ รวมไปถึงอาหารเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ทั้งในสถานการณ์ปกติ และในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)คำค้นหา (Tag)
สุขภาพ อาหาร