เรื่อง : คิดแบบในหลวง ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง


เรื่อง : คิดแบบในหลวง
หมวดหมู่ : ภูมิปัญญา/วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์
ผู้แต่ง : ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล
จำนวนหน้า : 28
ผู้เข้าอ่าน : 202 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

คิดแบบในหลวง
กวี : ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล
แบบอย่างการคิดค้นวิธีทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 
เข้าใจปัญหา แก้จากต้นเหตุ มุ่งมั่นอดทนจนสำเร็จ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มาสู่แนวทางการเลี้ยงดูลูก เพื่อปลูกฝังให้ลูกเป็นคนมุ่งมั่น อดทน กล้าคิด กล้าทำ เฉกเช่นพระองค์ท่านคำค้นหา (Tag)
ประวัติศาสตร์