เรื่อง : ทำแบบในหลวง ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง


เรื่อง : ทำแบบในหลวง
หมวดหมู่ : ภูมิปัญญา/วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์
ผู้แต่ง : รวงทัพพ์ แก้วแกมจันทร์
จำนวนหน้า : 26
ผู้เข้าอ่าน : 214 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

เติบโตงดงามตามรอยพ่อ "ทำแบบในหลวง"

กวี : รวงทัพพ์ แก้วแกมจันทร์

แปล : เสาวณีย์  นิวาศะบุตร

วาด : เฉลิม  อัคคะพู

 แบบอย่างการทำดีมีคุณธรรมของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความกตัญญู มัสยัสถ์อดออม เมตตาต่อผู้ด้อยกว่า

เสียสละใฝ่ในธรรม ล้วนเป็นคุณสมบัติอันดีที่เด็กไทยควรมี แนวทางการเลี้ยงลูก เพื่อปลูกฝังให้ลูกเป็นคนดี

มีจิตสาธารณะ ไม่เป็นภาระของสม

**ขอขอบคุณข้อมูล และแหล่งที่มาเพื่อการศึกษาเรียนรู้**

 คำค้นหา (Tag)
ประวัติศาสตร์