เรื่อง : เรียนรู้แบบในหลวง ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง


เรื่อง : เรียนรู้แบบในหลวง
หมวดหมู่ : ภูมิปัญญา/วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์
ผู้แต่ง : ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล
จำนวนหน้า : 28
ผู้เข้าอ่าน : 258 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

เรียนรู้แบบในหลวง

กวี : ดร.ถนอมวงศ์  ล้ำยอดมรรคผล

แปล : เสาวณีย์  นิวาศะบุตร

วาด : เฉลิม, อัคคะพู

สำนักพิมพ์ พาส แอด คิดส์ บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

แบบอย่างการเรียนรู้ของในหลวงรัชกาลที่ 9

รู้ให้ลึก รู้ให้จริง รู้แล้วลงมือทำ

แบบอย่างการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพระองค์

แนวทางการเลี้ยงลูก เพื่อปลูกฝังให้ลูก

เป็นคนรักการเรียนรู้ กล้าค้นคว้าทดลอง

 คำค้นหา (Tag)
ประวัติศาสตร์