เรื่อง : Health Literacy Temple “วัด” รอบรู้สุขภาพ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง


เรื่อง : Health Literacy Temple “วัด” รอบรู้สุขภาพ
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหาร
ผู้แต่ง : กรมอนามัย
จำนวนหน้า : 34
ผู้เข้าอ่าน : 255 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

Health Literacy Temple “วัด” รอบรู้สุขภาพ คือ สื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์

Health literacy หรือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ไม่เพียงช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีแต่ยังช่วยให้เรามีความเข้าใจในเรื่องสุขภาพได้อย่างถูกต้อง และถ่ายทอด บอกต่อให้ผู้คนรอบข้างได้นำไปใช้ต่อได้

ปัจจุบันพบว่าปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์ในประเทศไทย ครึ่งหนึ่งมีภาวะอ้วนลงพุง จากการบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ เนื่องจากไม่สามารถเลือกฉันอาหารเองได้ ประกอบกับขาดกิจกรรมบริหารกาย เพราะสถานภาพไม่เอื้อต่อทำให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค ขอให้ทำบุญตักบาตรด้วย “ภัตตาหารชูสุขภาพ” ควรประกอบด้วยอาหาร 5 หมู่ เลือกข้าวกล้องสลับข้าวขาว เลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันสลับเนื้อปลา ผักต่าง ๆ ผลไม้รสไม่หวาน ประกอบอาหารด้วยวิธีต้ม นึ่ง ย่าง ยำ อบ ลด หวาน มัน เค็มหรือทำเป็นน้ำพริกรสไม่จัดมีผักลวกเคียง ไม่ลืมถวายน้ำเปล่า และนม

สำหรับกิจกรรมบริหารกายที่เหมาะสม ได้แก่

  1. กิจกรรมบริหารกายแบบแอโรบิค เช่น การเดินบิณฑบาต การเดินจงกรม งานทำความสะอาดโบสถ์ วิหาร กวาดลานวัด งานจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีสงฆ์ งานก่อสร้าง งานสวน เป็นต้น
  2. กิจกรรมบริหารกายแบบใช้แรงต้าน เช่น การดันฝาผนัง การนอนแล้วงอตัวขึ้น การย่อเข่าลุก-นั่งเก้าอี้ เป็นต้น และ
  3. กิจกรรมบริหารกายแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เช่น การก้มตัวใช้มือแตะปลายเท้า การยืดกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวด้านข้าง และบริเวณไหล่เป็นต้น

ขออนุญาตเผยแพร่หนังสือ สื่อความรู้นี้ เพื่อให้บริการทางการศึกษากับผูู้ที่สนใจ นำความรู้ไปใช้ โดยไม่แสวงผลประโยชน์เท่านั้น
ขอขอบคุณเจ้าของและผู้จัดทำเอกสารทุกเล่มมา ณ โอกาสนี้ค่ะ