เรื่อง : คู่มือเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ จากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง


เรื่อง : คู่มือเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ จากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
หมวดหมู่ : ความรู้ทั่วไป
ผู้แต่ง : กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนหน้า : 180
ผู้เข้าอ่าน : 85 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

คู่มือเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ จากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

ชื่อผู้แต่ง : กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

หมวดหมู่ : ความรู้ทั่วไป
เหมาะสำหรับ : ประชาชนทั่วไป
จำนวนหน้า : 180 หน้า

ขอขอบคุณผู้จัดทำเอกสารมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

ขออนุญาตเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านั้นคำค้นหา (Tag)
ทั่วไป