กิจกรรม : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านสะนามใต้ ตำบลผาช้างน้อย

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านสะนามใต้ ตำบลผาช้างน้อย      90 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว
กดเพื่อแชร์ข่าว