กิจกรรม : เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดโครงการอบรมให้ความรู้

เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดโครงการอบรมให้ความรู้      80 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว
กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง
Post โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง