เรื่อง : รายการ D-มีดี EP17 | ทัศนคติและค่านิยมที่ปรากฏในสื่อ จากเรื่องราวของคนพิการหลากหลาย [มีภาษามือ] ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง


เรื่อง : รายการ D-มีดี EP17 | ทัศนคติและค่านิยมที่ปรากฏในสื่อ จากเรื่องราวของคนพิการหลากหลาย [มีภาษามือ]
หมวดหมู่ : สื่อเสียงสำหรับผู้พิการ (ผู้ใหญ่)
ผู้เข้าชม : 9 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : รายการ D-มีดี EP17 | ทัศนคติและค่านิยมที่ปรากฏในสื่อ จากเรื่องราวของคนพิการหลากหลาย [มีภาษามือ]


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

|| ขอขอบคุณ : www.youtube.com