เรื่อง : รายการ D-มีดี Ep20 : รับมืออย่างไรเมื่อต้องเจอกับ“Cyberbullying” พร้อมคำแนะนำหยุดการบูลลี่ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง


เรื่อง : รายการ D-มีดี Ep20 : รับมืออย่างไรเมื่อต้องเจอกับ“Cyberbullying” พร้อมคำแนะนำหยุดการบูลลี่
หมวดหมู่ : สื่อเสียงสำหรับผู้พิการ (ผู้ใหญ่)
ผู้เข้าชม : 10 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : รายการ D-มีดี Ep20 : รับมืออย่างไรเมื่อต้องเจอกับ“Cyberbullying” พร้อมคำแนะนำหยุดการบูลลี่


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

|| ขอขอบคุณ : www.youtube.com