เรื่อง : รายการ D-มีดี Ep21 | พิการแล้วไง...ใครๆก็เป็น Active citizen ได้ [มีภาษามือ] ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง


เรื่อง : รายการ D-มีดี Ep21 | พิการแล้วไง...ใครๆก็เป็น Active citizen ได้ [มีภาษามือ]
หมวดหมู่ : สื่อเสียงสำหรับผู้พิการ (ผู้ใหญ่)
ผู้เข้าชม : 10 คน


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดเนื้อหา : รายการ D-มีดี Ep21 | พิการแล้วไง...ใครๆก็เป็น Active citizen ได้ [มีภาษามือ]


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

|| ขอขอบคุณ : www.youtube.com